Iegādes noteikumi un piegāde - Wellpert

Iegādes noteikumi

 • Vispārīgie noteikumi
 1. SIA “G.Miežis Ārsts”, reģistrācijas Nr. 40003133216, adrese: Mūkusalas ielā 51, Rīga, Latvija, LV-1004, nodrošina mājas lapā www.wellpert.lv pieejamo saturu un sniedz preces/pakalpojumus saskaņā ar zemāk izklāstītajiem Iegādes un lietošanas noteikumiem.
 2. Šie pirkšanas un pārdošanas noteikumi (turpmāk tekstā ‒ Noteikumi) ir juridiski saistošs dokuments, kas nosaka Pircēja un Pārdevēja (turpmāk tekstā ‒ www.wellpert.lv) savstarpējās tiesības, pienākumus un atbildību, Pircējam iegādājoties preces interneta veikalā.
 3. Iesniedzot pasūtījumu, Pircējs apliecina, ka piekrīt šiem Noteikumiem.
 4. Pirkšanas un pārdošanas līgums starp Pircēju un Pārdevēju ir uzskatāms par noslēgtu no brīža, kad Pircējs interneta veikalā noformē savu pirkuma grozu, norāda piegādes un savus datus, izvēlas norēķināšanās veidu un apliecina, ka ir iepazinies ar Noteikumiem, un nospiež uz pogas “Pirkt”.
 • Pircēja tiesības
 1. Pircējam ir tiesības iegādāties preces interneta veikalā šajos Noteikumos un interneta veikala noteiktajā kārtībā.
 2. Pircējam ir tiesības atteikties no preču pirkšanas un pārdošanas līguma, kas ir noslēgts ar interneta veikalu, par to rakstveidā informējot Pārdevēju (ziņojumu sūtot uz e‑pastu un tajā norādot preci, kuru vēlas atdot, un tās pasūtījuma numuru) ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) dienu laikā no preces piegādes dienas..
 3. Šajā 2.2. punktā noteiktās tiesības Pircējs var izmantot tikai tad, ja prece nav sabojāta vai pēc būtības nav mainījies tās izskats, kā arī, ja tā nav tikusi izmantota.
 4. Iegādājoties nekvalitatīvu preci, Pircējam ir Latvijas Republikas tiesību aktos paredzētās tiesības.
 • Pircēja pienākumi
 1. Pircējam ir pienākums samaksāt par nopirktajām precēm un tās pieņemt, ja puses nevienojas citādi.
 2. Ja preču piegādes laikā Pircējs bez svarīga iemesla atsakās pieņemt preces, Pircējam pēc Pārdevēja lūguma ir jāsedz preču atdošanas izdevumi.
 3. Ja preču pieteikšanas laikā mainās Pircēja reģistrācijas veidlapā norādītie dati, Pircējam ir pienākums tos pēc iespējas ātrāk atjaunināt.
 4. Ja Pircējs neveic maksājumus divu darba dienu laikā, pasūtījums tiek atcelts.
 • Pārdevēja tiesības
 1. Ja Pircējs mēģina kaitēt interneta veikala darbībai, Pārdevējam ir tiesības bez brīdinājuma ierobežot vai apturēt Pircēja iespēju izmantot interneta veikalu vai atcelt Pircēja reģistrāciju.
 2. Vienpusēji mainīt šos Noteikumus, par to īpaši neinformējot Pircēju.
 • Pārdevēja pienākumi
 1. Radīt visus apstākļus, lai Pircējs varētu atbilstoši izmantot interneta veikalā sniegtos pakalpojumus.
 2. Pārdevējs apņemas piegādāt preces Pircējam uz tā norādīto adresi izvēlētajā piegādes veidā.
 3. Ja Pārdevēja vai Pircēja vainas dēļ Pārdevējs nevar piegādāt interneta veikalā iegādātās preces, Pārdevējam ir tiesības izbeigt pirkšanas un pārdošanas līgumu, par to iepriekš informējot Pircēju. Pārdevējam ir tiesības piedāvāt analogu preci. Pircējam atsakoties no tās, Pārdevējs apņemas 14 dienu laikā atmaksāt samaksāto naudu.
 • Preču kvalitāte
 1. Visu interneta veikalā pārdodamo preču informācija ir jānorāda pie katras preces esošajā preces aprakstā.
 2. Pārdevējs nav atbildīgs par to, ka interneta veikalā esošo preču īpašības var neatbilst reālajām, ja tam pamatā ir Pircēja izmantotā monitora īpatnības.

Mērvienības ir norādītas preces aprakstā.

 1. Atsevišķa veida precēm Pārdevējs var piešķirt atbilstošu kvalitātes garantiju, kuras konkrētais termiņš un citi noteikumi ir norādīti preces aprakstā.
 • Preču piegāde
 1. Iepērkoties par 39 EUR un vairāk – bezmaksas
 2. Iepērkoties līdz 39 EUR, piegādes cena ir 2.49 – 2.99 EUR
 3. Preces piegādā Pārdevēja pilnvarotie pārstāvji 2-4 darba dienu laikā: Venipak, DPD, Omniva, Latvijas Pasts, vai Pircējs tās paņem pats personīgi SIA “G. Miežis Ārsts” ofisā, Mūkusalas ielā 51 (ieeja no Buru/Laivu ielas) Rīgā darba dienās no 10.00 līdz 16.00.

Pasūtījuma saņemšana ofisā –  bezmaksas.

 1. Preču piegādes vai paņemšanas brīdī Pircējs pārbauda preces/sūtījuma stāvokli.
 2. Pircējam parakstoties saņemtajā rēķinā vai Pircēja pilnvarotā pārstāvja iesniegtajā sūtījuma piegādes dokumentā, ir uzskatāms, ka sūtījums ir nodots Pircējam.
 3. Ja Pircējs pamana sūtījuma bojājumu, viņam(‑ai) ir tiesības nepieņemt to un faktu atzīmēt pavadzīmē. Pircējam nekavējoties ir jāinformē Pārdevējs, ja sūtījumā ir saņemtas nepieteiktas preces vai neatbilstošs to daudzums vai komplektācija.
 • Preču atgriešana
 1. Preču atgriešana notiek atbilstoši Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likumam un citiem Latvijas Republikas tiesību aktiem.
 2. Prece ir jāatgriež ne vēlāk kā 14 kalendāro dienu laikā no preces saņemšanas dienas un tai jābūt pilnā komplektācijā. Par pilnu preces komplektāciju un iepakošanu atbild Pircējs. Ja Prece nav pilnībā komplektēta un atbilstoši iepakota, Pārdevējam vai tā pilnvarotam pārstāvim ir tiesības Preci nepieņemt.
 3. Precei un tās oriģinālajam iepakojumam ir jābūt nebojātam, atbilstoši sagatavotam un labā izskatā.
 4. Preces atdošanas izdevumus sedz Pircējs, izņemot, ja prece tiek atdota sliktas preces kvalitātes dēļ.
 5. Ja prece ir nekvalitatīva, Pārdevējam ir pienākums pieņemt nekvalitatīvu preci un apmainīt ar analogu preci. Ja Pārdevējam nav analogas preces, Pircējam tiek atmaksāta viņa samaksātā nauda.
 6. Preces ir iespējams atdot SIA “G. Miežis Ārsts” ofisā, Mūkusalas ielā 51 (ieeja no Buru/Laivu ielas) Rīgā darba dienās no 10.00 līdz 16.00.
 7. Naudu par samaksātajām precēm Pārdevējs atmaksā 14 dienu laikā no preces pieņemšanas dienas.
 • Atbildība
 1. Pircējs ir atbildīgs par reģistrācijas veidlapā norādīto datu patiesumu.
 2. Pircējs atbild par savām darbībām, izmantojot interneta veikalu.
 • Informācijas nosūtīšana
 1. Visi paziņojumi Pircējam ir nosūtāmi uz reģistrācijas veidlapā norādīto e‑pasta adresi.
 2. Uz visiem jautājumiem un paziņojumiem Pircējs atbild, rakstot uz [email protected].
 • Personas datu aizsardzība
 1. Pasūtot preces interneta veikalā, Pircējam ir jāiesniedz pirkšanas laikā lūgtie dati: vārds, uzvārds, piegādes adrese, e‑pasta adrese un tālruņa numurs.
 2. Pircējs ir atbildīgs par pareizas informācijas sniegšanu pirkšanas laikā.
 3. Piesakot pasūtījumu, Pircējs ir informēts, ka viņa sniegtie personas dati tiks apstrādāti pasūtījuma izpildes mērķiem, tai skaitā uz Pircēja norādīto e‑pasta adresi tiks sūtīti informatīvi paziņojumi, kas ir nepieciešami preču pasūtījuma izpildei.
 4. Pircēja personas dati var tikt apstrādāti Pārdevēja tirgvedības nolūkiem tikai tad, ja Pircējs tam pats izsaka piekrišanu.
 5. No Pārdevēja personas datus var saņemt valsts un pašvaldības iestādes normatīvajos aktos noteiktā kārtībā, pamatojoties uz rakstisku pieprasījumu.
 6. Pasūtot preci tīmekļa vietnē www.wellpert.lv un, izdarot izvēli saņemt preci ar kurjerpasta pakalpojumu, personas dati tiks nodoti kurjerpasta pakalpojumu sniedzējam, nodrošinot preces piegādi uz Jūsu norādīto preču saņemšanas vietas adresi.
 7. Pārdevējs nenodod informāciju trešajām personām bez tiesiska pamata, kā arī normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā reģistrē personas, kuras ieguvušas informāciju no Pārziņa.
 8. Pārdevējs personas datu apstrādei var izmantot personas datu apstrādātājus. Šādos gadījumos Pārzinis veic nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu, ka šādi personas datu apstrādātāji veic personas datu apstrādi saskaņā ar Pārdevēja norādēm un atbilstoši piemērojamajiem normatīvajiem aktiem, un pieprasa atbilstošu drošības pasākumu veikšanu.
 9. Informējam, ka personas datus nav paredzēts nosūtīt uz trešo pasaules valsti vai starptautisko organizāciju. Protams, ja būs gadījumi, kad tas būs nepieciešams, mēs to darīsim, nodrošinot tā tiesiskumu un pietiekamas aizsardzības garantijas.
 • Sīkdatnes (angļu val. ‒ cookies)
 1. Pārdevējs izmanto sīkdatnes, ievērojot Latvijas Republikas Elektronisko sakaru likumu. Sīkdatne ir maza teksta datne, kas tiek uzglabāta Pircēja datorā un satur informāciju, kas ļauj tīmekļvietnei atpazīt un novērot apmeklētāju. Sīkdatnes nebojā Pircēja datoru, un tās veido tikai teksts.
 2. Lielākā daļa pārlūkprogrammu ļauj Pircējam nepieņemt sīkdatnes, bet atsevišķas pārlūkprogrammas ļauj nepieņemt tikai trešo pušu sīkdatnes. Piemēram, pārlūkprogrammā Internet Explorer varat atteikties no visām sīkdatnēm, spiežot uz “Tools” > “Internet Options” > “Privacy” un izvēloties “Block all cookies” (to panāk, pabīdot slēdzi). Tomēr visu sīkdatņu bloķēšanai būs negatīva ietekme uz iespēju izmantot daudzas interneta vietnes, tostarp šo.
 3. Pārdevējs izmanto tikai tādas sīkdatnes, kas ļauj izsekot Pircēja iepirkumu grozu un uzglabāt Pārdevēja apmeklētāju statistiku. Pircēja datorā uzglabājamā informācija ir tikai unikālais numurs, to nekādā veidā nesasaistot ar personisko informāciju.
 • Nobeiguma noteikumi
 1. Pārdevējs patur tiesības apturēt, pēc saviem ieskatiem papildināt vai grozīt šos Noteikumus un citus ar Noteikumiem saistītos dokumentus. Noteikumu papildinājumi un grozījumi stājas spēkā no to izziņošanas dienas. Ar grozītajiem Noteikumiem Pircējs var iepazīties interneta veikala tīmekļvietnē.
 2. Ja Pircējs nepiekrīt jaunajai Noteikumu redakcijai, daļai no papildinājumiem, grozījumiem, Pircējam ir tiesības uz tiem atbildēt, ar noteikumu, ka Pircējs zaudē tiesības izmantot interneta veikala pakalpojumu.
 3. Šie Noteikumi ir izveidoti, ievērojot Latvijas Republikas tiesību aktus.
 4. Visi strīdi, kas rastos saistībā ar šo Noteikumu izpildi, ir risināmi savstarpēju sarunu veidā. Nespējot vienoties, strīdi ir risināmi Latvijas Republikas tiesību aktos noteiktajā kārtībā. Strīdu izšķiršana tiešsaistē: http://ec.europa.eu/odr/.
 5. Puses ir atbrīvojamas no šo Noteikumu pildīšanas, ja tos izpildīt nav iespējams neparedzētu un no pušu gribas neatkarīgu apstākļu dēļ (force majeure).
Wishlist 0
Continue Shopping
Paziņot Mēs jūs informēsim, kad prece būs noliktavā. Lūdzu, zemāk atstājiet savu e-pasta adresi.
0
  0
  Grozs
  Iztukšot grozu
   Scroll to Top